سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
 

اسامی ترکی فصلها:

بهار= یاز         تابستان = یای         یاییز = گوز ( سون باهار )        زمستان = قیش

*اسامی ترکی ماههای فصل بهار( یاز )

فروردین = آغلار گولر          اردیبهشت =  گولن آی           خرداد = قیزاران آی

*اسامی ترکی ماههای فصل تابستان( یای ):

تیر = قورا پیشیره ن             مرداد = قویروق دوغان           شهریور =  زومار آیی  

*اسامی ترکی ماههای فصل پاییز( سون باهار ):

مهر= خزل آیی                   آبان = قیرووآیی                     آذر = آذر 

*اسامی ترکی ماههای فصل زمستان ( قیش):

دی = چیلله                       بهمن = دوندوران آی                اسفند= بایرام آیی

اسامی ایام هفته (هقته گؤنلری )

شنبه =یللی گون      یکشنبه = سوت گونی      دوشنبه = دوزگونی      سه شنبه =آراگون

چهارشنبه = اودگونی   پنجشنبه = سوگونی             جمعه = آینی گون

توضیح : این اسامی فصلها ، ماهها و ایام هفته تا سی سال قبل در اکثر نقاط آذربایجان بکار گرفته می‌شد و حالا در بعضی نقاط و افراد  از این اصطلاحات استفاده می‌ کنند.
تاریخ : | 8:20 عصر | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر