سفارش تبلیغ
صبا ویژن

It is a real pleasure to read a Turkish grammar...The ingenious manner in
which the numerous grammatical forms are brought out, the regularity which
pervades the system of declension and conjugation, the transparency and
intelligibility of the whole structure, must strike all who have a sense of
that wonderful power of the human mind which has displayed itself in
language

 

ترجمه:

خواندن گرامر ترکی واقعا لذت بخش است... روش مبتکرانه ای است که در آن گونه های بی شمار گرامری بوجود آمده اند. منظم و با قاعده بودن آن باعث شده سیستم صرف کلمات و ترکیب در ان فراوان باشد و شفافیت و قابل فهم  بودن کل ساختار آن به ذهن همه کسانی که احساسی دارند خطور میکند که قدرت ذهن بشر خود را در زبان نشان داده است.

https://listhost.uchicago.edu/pipermail/ane/2003-March/008050.html

http://www.britannica.com/eb/article-9054223
تاریخ : | 10:25 صبح | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر