سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

محمد حسین سلیمی نمین

مردی که ازسال 1362 تا سال 1375 رئیس دانشگاه امیرکبیر بود متولد 1323 تبریزاست.

محمد حسین سلیمی نمین، بعد از تکمیل تحصیلات کارشناسی دررشته ریاضی دانشگاه

فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد و دکترا را دردانشگاه برادفورد انگلیس به اتمام رساند.

او معتقد بود باید حداکثر توان را برای جبران عقب ماندگی تکنولوژیکی انجام دهیم.وی بنیانگذار

 نوآوری نظام یافته درایران TRIZ، موسس مرکزتکنولوژی ایران و برقرارکننده ارتباط آن با مجامع

دانشگاهی ،موسس پارک علم و فن آوری ،مسئول تدوین سند 20 ساله دانشگاه صنعتی

امیرکبیر با هدف ارتقای آن به سطح دانشگاههای برتر دنیاست.ایشان در سال 86 دارفانی

 را وداع گفت ولی تالیفات،  ابتکارات و اقدامات او راهگشا والگوی خوبی برای همه است.
تاریخ : | 12:3 عصر | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر