سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

صمد و گرانبهاترین گنج عالم...

صمدبهرنگی در تیرماه 1318 دریکی از خانه های جنوب محله ی چرنداب تبریز به دنیاآمد واز سال  1336 به عنوان معلم روستاهای آذربایجان درس داد.ازاو ترجمه ها وتالیف های مختلفی دردست است که تسلط او به زبان ترکی درآنها مشهود است.البته بیشتر ازاین آثار باید به زندگی او توجه کرد که به قول نویسنده ای:«شاهکار او زندگی اش بود». چنان که صمد خود معتقد است :«مرگ خیلی آسان می تواند به سراغ من بیاید اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی به ناچار با مرگ روبرو شوم که می شوم مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران خواهد داشت ......ماهی کوچولو».شاملو درسوگ صمد شاملو طی مقاله ای تحت عنوان «کاش این هیولا هزارسرمی داشت » صمد را غول و هیولای تعهد می نامد.صمد را غولی داند که گرانبهاترین گنج عالم را پاس می دارد که نام اش آزادی است.

نوشته ها:افسانه های آذربایجان(دو جلد ترجمه فارسی1344 و 1347) ،تاپماجالا ر ،قوشماجالار(همان متل ها وچیستان ها1345)کند وکاو درمسائل تربیتی ایران(1344)،الفبای فارسی برای کودکان آذربایجان،مجموعه مقاله ها(1348)،پاره پاره(مجموعه شعر از چندشاعر)قصه کودکان،الدوز و کلاغها(1345)،اولدوز و عروسک سخن گو(1346)،کچل کفترباز(1346)،پسرک لبوفروش(1346)،قوچ علی و دختر شاه (همان افسانه محبت1346)،ماهی سیاه کوچولو(1347 ) ،یک هلو هزارهلو(1348)،24 ساعت در خواب و بیداری(1348)،کوراوغلو و کچل حمزه(1348)،تلخون وچندقصه دیگر،و......

ترجمه ها:ما الاغ ها(عزیز نسین)،کلاغ سیاهه (چندقصه برای کودکان)،خرابکار(قصه هایی از چند نویسنده ترک)،دفتراشعار معاصر از چند شاعرفارسی زبان،و...

 
تاریخ : | 12:12 عصر | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر