سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یه شعر از شاعر جوان میثم غنی فتحی:

 عشقوون مستی منم مست می میخانه تک

صورتون بتدی  منه بتخانه ده بیگانه تک

لیلی سن ، مجنون کیمی باش قویموشام صحرایه من

یاندیم عشقونده یانان شمع اوسته بیر پروانه تک
تاریخ : | 9:3 صبح | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر