سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سه چیز در زندگی

سه چیز در زندگی هست که ...  

سه چیز در زندگی هست که وقتی رفت.. دیگر قابل بازگشت نیست  

سخن...موقعیت...زمان

سه چیز در زندگی هست که باعث میشه تو شخص بزرگی بشی  

سختکوشی..صداقت...موفقیت 

 سه چیز در زندگی هست که شخصیت انسان را  از بین میبرد  

حرص...غرور..خشم  

سه چیز در زندگی هست  که هیچ زمان نباید از دست داد  

آرامش...امید...شرافت  

سه چیز در زندگی هست که همیشگی و قطعی نیست  

رویاهای انسان...موفقیت ...شانس

تاریخ : | 11:4 عصر | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر
 

سه چیز در زندگی هست

سه چیز در زندگی هست که بعد از ارتکاب  اصلاحش میسورنخواهد بود

دزدی..... رشاء .... ارتشا

سه چیز در زندگی هست که سیری ناپذیر است

حرام..... حرام ..... حرام

سه چیز در زندگی هست که همیشگی دائمی نمی باشد

سلامتی..... قدرت.... جوانی

سه چیز در زندگی هست که نتیجه اش سرافرازیست

راستی.... درستی.... احترام به همنوع

سه چیز در زندگی هست که از گناهان کبیره به حساب می آید

شرک به خدا ..... عاق به والدین.......... گفتار باطل

سه چیز در زندگی هست که نفاق به دنبال دارد

دروغ..... غیبت...... افترا
تاریخ : | 10:54 عصر | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر