سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیــدی حریص ِچشمک ِزنبـوریت شـدم!

 

تسلیم ِ چــادر ِ شب  ِانگـوریـت شدم!

 

مخفی ترازهمیشه تــو را دید می زنــم

 

پــروینی ام کــه مشتری ِ دوریت شـدم

 

آشفته ام به دست ِ پریشانه های ِ تــو

 

مست ِ نجابت ِ تب ِ مخموریـت شــدم

 

از فکر ِ بی تو بودن و از تو جدا شدن

 

فـانوس هـای ساحـل ِ دلشوریـت شـدم

 

من مرد ماجرای طنابم!!درخت کو؟!

 

حلاج های بی سر ِ منصـوریت شــدم

.

.

می بارد آتشم به خدا....گرگرفته ام

 

قــربـانـی ِ تمام ِ شب ِ سوریت شـدم

 

 

نویسنده: علی سعادتخانی

 

 
تاریخ : | 12:16 صبح | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر