سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

سئوال و جواب اعرابی از حضرت رسول اکرم(ص) 

عرض کرد می خواهم دانا ترین مردم باشم.             

حضرت فرمود: از خدا بترس.

عرض کرد می خواهم از خاصان درگاه خدا باشم.    

حضرت فرمود: شب و روز قرآن بخوان.

عرض کرد می خواهم همیشه دل من روشن باشد.    

حضرت فرمود: که مرگ را فراموش مکن.

عرض کرد می خواهم همیشه در رحمت حق باشم.    

حضرت فرمود: با خلق خدا نیکی کن.

عرض کرد می خواهم از دشمن به من آفتی نرسد.    

حضرت فرمود: همیشه توکل بر خدا کن.

عرض کرد می خواهم در چشم مردم خوار نباشم.     

حضرت فرمود: پرهیزکار باش.

عرض کرد می خواهم عمر من طولانی باشد.            

حضرت فرمود: صله رحم کن.

عرض کرد می خواهم روزی من وسیع گردد.           

حضرت فرمود: همیشه با وضو باش.

عرض کرد می خواهم به آتش دوزخ نسوزم.           

حضرت فرمود: چشم و زبان خود را ببند.

عرض کرد می خواهم بدانم گناه به چه چیز ریخته می شود.      

حضرت فرمود: تضرع و توبه بحال بیچارگی.

عرض کرد می خواهم سنگین ترین مردم باشم.         

حضرت فرمود: از کسی چیزی مخواه.

عرض کرد می خواهم پرده عصمتم دریده نشود.       

حضرت فرمود: پرده عصمت کسی را مدر.

عرض کرد می خواهم که گورم تنگ نباشد.            

حضرت فرمود: مداومت کن به قرائت سوره تبارک .

عرض کرد می خواهم مال من بسیار شود. 

حضرت فرمود: مداومت کن به قرائت سوره واقعه هر شب.

عرض کرد می خواهم فردای قیامت ایمن باشم. 

حضرت فرمود: میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول باش.

عرض کرد می خواهم خدای تعالی را در نماز حضور یابم .         

حضرت فرمود: در وقت ساختن وضو بسیار دقت کن.

عرض کرد می خواهم از خاصّان باشم .                     

حضرت فرمود: در کارها راستی و درستی پیشه کن.

عرض کرد می خواهم برای من عذاب قبر نباشد.      

حضرت فرمود: جامه خود را پاک نگهدار.

عرض کرد می خواهم در نامه عمل من گناه نباشد همیشه چیز خوبی باشد.      

حضرت فرمود: با پدر و مادر نیکی کن.

برگرفته از بحار الانوار

تاریخ : | 11:10 عصر | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر